rumah ilmu

18.04.2009

Apa Yang Diperbuat Orang Yang Mimpi

Filed under: Doa — pakdhe @ 9:01 am
Tags: , , , ,

Doa Tidur Malam dan Mimpi

Bagi seseorang yang bermimpi buruk hendaklah berbuat sebagai berikut:

  1. Meludah ke kirinya tiga kali. [1]
  2. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. [2]
  3. Tidak membicarakan mimpinya kepada orang lain. [3]
  4. Membalikkan tubuhnya (mengubah posisi tidur). [4]
  5. Berdiri dan melakukan shalat, bila mau. [5]

Download matan (mp3)

———————————
[1] HR. Muslim 4/1772.
[2] HR. Muslim 4/1772-1773.
[3] HR. Muslim 4/1772.
[4] HR. Muslim 4/1773.
[5] HR. Muslim 4/1773.

Sumber: Hisnul Muslim, Edisi Indonesia: Kumpulan Doa Dalam Al Quran & Hadits, Said bin Ali bin Wahf Al Qahthowi, Penerbit Surabaya, September 2000

04.02.2008

Sebab-sebab yang dapat memperkuat iman

Filed under: aqidah — pakdhe @ 5:07 pm

Pertanyaan:
Bagaimana seseorang bisa memperkuat imannya dimana kondisinya tidak dapat terpengaruh oleh mankna ayat-ayat yang dibacanya kecuali sedikit sekali?

Jawaban:
Yang jelas orang ini ketika mengatakan ucapan ini tampak bahwa dia sebenarnya seorang yang beriman kepada hari akhir dan membenarkannya akan tetapi pada dirinya ada sedikit kekerausan hati. Penyakit keras hati pada masa sekarang ini banyak sekali dan sebab utamanya adalah berpaling dari beribadah dan ketundukan secara total kepada Allah. Andaikata seseorang beribadah keapda Allah dengan sebenar-benarnya dan tunduk patuh kepadaNya dengan sebenar-benarnya, niscaya dia akan mendapatkan hatinya menjadi lunak dan khusyu’. Dan andaikata seseorang di antara kita menyongsong al-Quran dan mentadabburinya, niscaya dia juga akan mendapatkan hatinya menjadi lunak dan khusyu’ sebab Allah berfirman:

“Kalau seandainya kami menurunkan al-Quran ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk berpecah belah disebabkan takut kepada Allah” [Al Hasyr:21]

Di antara penyebab timbulnya penyakit keras hati adalah fenomena hiasan dunia di era kontemporer ini, terbuainya manusia olehnya serta beragamnya problematika. Oleh karena itu, anda bisa menjumpai anak kecil yang belum begitu mengenal godaan duniawi dan godaan duniawi pun belum menyentuhnya lebih banyak khusyu’ dan tangisnya (karena hatinya tersentuh – penj) dibandingkan dengan orang dewasa. Ini adalah pemandangan yang kita saksikan dan kalian saksikan juga sekarang ini di Masjid al-Haram di saat shalat Qiyamullail. Anda akan menjumpai anak-anak muda berusia delapan belasan tahun dan semisalnya bisa lebih banyak tangisnya karena tersentuh saat disebutkan ayat-ayat yang berisi ancaman atau sugesti daripada orang yang lebih tua dari mereka karena hati mereka lebih lunak dan belum banyak terbuai oleh godaan duniawi dan belum begitu memikirkan problematika-problematika jangka panjang ataupun pendek.

Oleh karena itu, kita menjumpai mereka lebih banyak diliputi rasa khusyu’ dan lebih dekat kepada kelunakan hati daripada mereka yang sudah terbelalak oleh godaan duniawi dan terbuai olehnya sehingga menjadikan hati mereka tercerai-berai ke sana dan kemari.

Nasehat saya kepada saudara penanya ini agar mengkonsentrasikan hati dan pemikirannya hanya pada hal yang terkait dengan dien ini semata, antusias dalam membaca al Quran dengan tadabbur dan perlahan serta anusias pula untuk merujuk kepada hadits-hadits yang mengandung targhib (bersifat rangsangan dan sugesti) dan tarhib (bersifat menakutkan dan ultimatum) karena hal ini dapat melunakkan hati.

Kumpulan Kajian dan Fatwa al Haram al Makki, Jus III hal 380 dari Syaikh Ibnu Utsaimin

[Dinukil dari Al fatawa asy-sya’iyyah fi al masa’il al ashriyyah min fatawa ulama al balad al haram, edisi Indonesia: Fatwa-fatwa Terkini I Penerbit: Darul Haq]

30.09.2007

Perkara yang merusak puasa

Filed under: puasa — pakdhe @ 4:15 pm

Oleh
Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly
Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid

Banyak perbuatan yang harus dijauhi oleh orang yang puasa, karena kalau perbuatan ini dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan akan merusak puasanya dan akan berlipat dosanya. Perkara-perkara tersebut adalah.

[1]. Makan dan Minum Dengan Sengaja

Allah Azza Sya’nuhu berfirman.

“Artinya: Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam” [Al-Baqarah: 187]
(more…)

Waktu Puasa 2

Filed under: puasa — pakdhe @ 3:58 pm

Oleh
Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly
Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid

Dari Samurah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya: Janganlah kalian tertipu oleh adzannya Bilal dan jangan pula tertipu oleh warna putih yang memancar ke atas sampai melintang” [Hadits Riwayat Muslim 1094]

Dari Thalq bin Ali, (bahwasanya) Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya: Makan dan minumlah, jangan kalian tertipu oleh fajar yang memancar ke atas. Makan dan minumlah sampai warna merah membentang” [6]
(more…)

24.09.2007

Waktu Puasa 1

Filed under: puasa — pakdhe @ 4:00 pm

Oleh
Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly
Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid

Pada awalnya, para sahabat Nabiyul Ummi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam jika berpuasa dan hadir waktu berbuka mereka makan serta menjima’i isterinya selama belum tidur. Namun jika seseorang dari mereka tidur sebelum menyantap makan malamnya (berbuka), dia tidak boleh melakukan sedikitpun perkara-perkara di atas. Kemudian Allah dengan keluasan rahmat-Nya memberikan rukhshah (keringanan) hingga orang yang tertidur disamakan hukumnya dengan orang yang tidak tidur. Hal ini diterangkan dengan rinci dalam hadits berikut.
(more…)

Niat Puasa

Filed under: puasa — pakdhe @ 3:43 pm

Oleh
Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly
Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid

[1]. Wajibnya Niat Puasa Wajib Sebelum Terbit Fajar

Jika telah jelas masuknya bulan Ramadhan dengan penglihatan mata atau persaksian atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari, maka wajib atas setiap muslim yang mukallaf untuk niat puasa di malam harinya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

“Artinya: Barangsiapa yang tidak niat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya” [1]
(more…)

23.09.2007

Derajat Hadits Bacaan Waktu Berbuka Puasa Dan Kelemahan Beberapa Hadits Keutamaan Puasa

Filed under: puasa — pakdhe @ 11:38 am

Oleh
Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat

Dibawah ini akan saya turunkan beberapa hadits tentang dzikir atau do’a di waktu berbuka puasa Kemudian akan saya terangkan satu persatu derajatnya sekalian. Maka, apa-apa yang telah saya lemahkan (secara ilmu hadits) tidak boleh dipakai atau diamalkan lagi, dan mana yang telah saya nyatakan syah (shahih atau hasan) bolehlah saudara-saudara amalkan. Kemudian saya iringi dengan tambahan keterangan tentang kelemahan beberapa hadits lemah/dla’if tentang keutamaan puasa yang sering dibacakan di mimbar-mimbar khususnya di bulan Ramadhan.

(more…)

Laman Berikutnya »